VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Praktické užití zákona o rybářství (povinnosti obcí, hospodaření v rybářském revíru)

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výklad aktuálního znění zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), v platném znění, a jeho prováděcího předpisu vyhlášky č. 197/2004 Sb., a to ve srozumitelné formě pro nejběžnější rozhodovací praxi úředníků územních samosprávních celků.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství - vymezení základních pojmů nezbytných pro orientaci v jednotlivých úsecích zákona.
II. Rybníkářství, rybářský revír - charakteristika rybníkářství, vedení evidence o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství, ochrana rybníkářství, charakteristika rybářského revíru, výkon rybářského práva, hospodaření v rybářském revíru, ochrana a hranice revíru, lov ryb v revíru a v rybníkářství, zakázané způsoby lovu, výjimky, nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb, denní doby lovu ryb v revírech, doby hájení ryb v revírech, povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu.
III. Vydávání rybářského lístku, rybářská stráž - vydávání rybářského lístku, kvalifikační předpoklady pro vydání rybářského lístku, rybářská stráž, podmínky ustanovení rybářské stráže, oprávnění a povinnosti rybářské stráže, předpoklady pro výkon funkce rybářské stráže, zkouška rybářské stráže.
IV. Orgány státní správy rybářství - obecní úřady obce s rozšířenou působností, městské části hlavního města Prahy, kraje v přenesené působnosti, ministerstvo, ministerstvo životního prostředí, správy národních parků, ministerstvo obrany, celní úřady.
V. Přestupky a správní delikty - charakteristika jednotlivých druhů přestupků a správních deliktů v rybářském revíru a v rybníkářství, stanovení pokut za přestupky a správní delikty.
Kód:37-02-U31
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků podílejících se na výkonu správních činností, zejména státní správy rybářství.
Lektor:Ing. Zdeněk Peták
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-527/2013
Termín konání:Út 31.10.2017   09:00-14:15
Termín ukončení:31.10.2017 
Místo konání:Litoměřice, MěÚ, Mírové nám. 15