VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Správa a hospodaření v obecních lesích v praxi

Cílem vzdělávacího kurzu je získání odborných znalostí nutných ke správě a hospodaření v obecních lesích z pohledu vlastníka, ve vztahu k zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, a dalších prováděcích předpisů. Vzdělávací kurz by měl odpovědným zástupcům obcí napomoci orientovat se v příslušné legislativě a dále napomoci při rozhodování o využití či případném pronájmu lesů včetně uvedení výhod, nevýhod a rizik s tím spojených.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Povinnosti vyplývající ze zákona o lesích a zákona o „dřevu - základní pojmy, specifické druhy zkratek, základní profil systematiky v hospodářské úpravě lesa, prostorová a časová úprava lesa, smysl taxace, úloha a postavení správce lesa, příklady z praxe, diskuse.
II. Základní informace o LHP - detailní seznámení s LHP, mapy porostní, těžební, typologické, zabezpečení údajů LHP (LHO) před neoprávněnými přístupy, manipulacemi a zneužitím.
III. Povinnosti vyplývající ze zákona o lesích a zákona o „dřevu - seznámení se zákonnými povinnostmi na úseku lesa a ostatní zeleně, nápravná opatření, odpovědnost, sankce (pokuty za přestupky, pokuty za jiné správní delikty) a způsob jejich ukládání.
IV. Dotčené orgány státní správy při lesním hospodářském plánování a aplikace správního práva - provázanost DOSS při tvorbě LHP (LHO), kompetence správních orgánů při rozhodování, ORP, ČIŽP, KrÚ, MZe.
V. Odborný lesní hospodář ( OLH ) v.s. správce - vymezení pojmu, kdo jím může být, povinnosti a činnosti.
VI. Příspěvky na hospodaření v lesích a mandatorní náklady, financování - rámcové objasnění možností příspěvků na hospodaření v lesích.
VII. Příklady z praxe, diskuse.
Kód:37-03-A21
Určeno:Úředníkům a voleným členům zastupitelstev územních samosprávných celků, jež jsou vlastníky lesa.
Lektor:Ing. Tomáš Macháček
Organizační garant:Bc. Karolína Bredlerová, mobil: 724 203 892, bredlerova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-518/2014
Termín konání:Čt 04.05.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5