VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Vzdělávací kurz se zaměřuje na povinnosti obcí související s provozováním vodohospodářské infrastruktury v návaznosti na vybraná ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Podle zákona o obcích je obec mj. povinna chránit veřejný zájem, kterým je podle vodního zákona i zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Další povinnosti ukládá obcím zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, mimo jiné povinnost dbát o rozvoj vodovodů a kanalizací odpovídající potřebám obce a zajistit jeho zapracování do závazné části územně plánovací dokumentace obce v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací.
Vzdělávací kurz by měl pomoci zástupcům obcí k jednodušší orientaci v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Vodovody a kanalizace patří v současné době k vybavení obce, podle něhož se hodnotí jak životní úroveň jejího obyvatelstva, tak i předpoklady pro její další rozvoj. V době velmi obsáhlé a složité legislativy a množství dalších požadavků spojených zejména s financováním vodohospodářské infrastruktury a následně i s jejím provozováním není jednoduché se v této problematice zorientovat a zvolit správný přístup k naplnění potřeb obce.
Kód:37-04-H21
Určeno:Starostům a ostatním voleným členům zastupitelstev, úředníkům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků.
Lektor:Ing. Veronika Jáglová
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-555/2014
Termín konání:Út 23.05.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51