VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO - Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) - právní otázky

  • Tato akce byla zrušena!
Cílem aktualizačního vzdělávacího kurzu je podrobně informovat o zásadních legislativních změnách zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a navazujících právních norem, zejména stavebního zákona. Důraz je kladen na přínos a aplikaci legislativních změn do praxe výkonu příslušných správních činností vykonávaných územními samosprávnými celky.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Účel a smysl EIA, vztah k ostatním nástrojům ochrany životního prostředí.
II. Charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice).
III. Podrobný výklad základních institutů české právní úpravy (zákon č. 100/2001 Sb.) se zaměřením na aktuální změny legislativy
Předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování, oznámení, specifický režim pro tzv. podlimitní záměry.
Zjišťovací řízení, právní forma závěru a jeho soudní přezkoumatelnost, dokumentace a posudek, autorizace v oblasti EIA.
Stanovisko EIA – obsah, platnost, ověřování změn záměru, specifický režim pro tzv. prioritní dopravní záměry, postup v navazujících řízeních, soudní přezkum.
IV. Informace o připravovaných novelizacích zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a navazujících právních norem
Novela stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dalších předpisů – propojení EIA a povolovacích řízení podle stavebního zákona.
Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – transpozice revidované EIA směrnice (2014/52/EU), úprava u tzv. podlimitních záměrů, nové znění přílohy č. 1 apod.
Kód:37-05-A21
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících agendu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.
Lektor:JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:725 Kč
Délka:5 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-163/2017
Termín konání:Út 11.04.2017   09:00-13:30
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5