VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Povinnosti původců odpadů se zaměřením na obce

  • Tato akce byla zrušena!
Cílem aktualizačního a prohlubujícího vzdělávacího kurzu je seznámení úředníků s právní úpravou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se zaměřením na výklad jednotlivých pojmů, povinnosti původců a provozovatelů zařízení, povinnosti obce v přenesené a samostatné působnosti včetně řešení různých situací z praxe.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Vysvětlení základních pojmů z oblasti odpadového hospodářství, zařazování odpadů podle druhů, podle kategorie.
II. Hierarchie způsobů nakládání s odpady
Povinnosti při nakládání s odpady, předcházení vzniku odpadů, komunitní kompostování, obecné povinnosti, povinnosti původců odpadu.
III. Povinnosti obce v samostatné působnosti
Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem, poplatek za komunální odpad, obecně závazná vyhláška obce.
Zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů, souhlas k provozování zařízení, provozní řád, povinnosti při sběru a výkupu, při využívání odpadů, při skládkování odpadů.
IV. Evidence odpadů a ohlašování zařízení
Plán odpadového hospodářství (POH) kraje, požadavky na POH obcí, POH obcí a nutnost SEA.
Výkon veřejné zprávy - ministerstva, orgány veřejného zdraví, inspekce, celní orgány, policie, kraje, obce. Kontrola v oblasti nakládání s odpady.
Kód:37-06-A61
Určeno:Úředníci a zaměstnanci územních samosprávných celků zajišťující agendu v oblasti odpadového hospodářství.
Lektor:Ing. Marie Stáňová
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:985 Kč
Délka:7 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-164/2017
Termín konání:Út 21.05.2019   09:00-15:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5