VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Projekt prevence kriminality Bezpečné město (obec) - závěrečná dvoudenní konference

Středočeský kraj ve spolupráci s příspěvkovou organizací Středočeského kraje - Vzdělávacím institutem Středočeského kraje, pořádá odbornou dvoudenní konferenci na téma Bezpečné město (obec).
Zaměření konference:
- Bezpečná města Středočeského kraje
- Webové stránky Bezpečný Středočeský kraj
- Bezpečnost škol a školských zařízení
- Kybernetická bezpečnost
- Bezpečnost informací a osobních údajů

Mezi přednášejícími bude mimo jiné:
- plk. JUDr. Václav Kučera, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
- Mgr. Jitka Gjuričová, kriminolog, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
- JUDr. Michal Barbořík, JUDr. Tomáš Koníček, Odbor bezpečností politiky a prevence kriminality MV ČR
- plk. Mgr. Radek Nezbeda, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV a další
Kód:38-06-U31
Určeno:Zástupcům vedení měst a obcí (starostům, místostarostům, radním apod.), zástupcům MV ČR, Policie ČR, městské (obecní) policie, Úřadům práce, Probačním a mediačním službám ČR, sociálním kurátorům, pracovníkům OSPOD, odborné veřejnosti...
Lektor:kolektiv přednášejících
Organizační garant:JUDr. Milan Fára, oddělení prevence a koncepce OŠMS KÚ Stč. Kraje, tel.:702 044 190
Cena:500 Kč
Délka:
Poznámka:Pro účastníky je zajištěn oběd a večeře, 1x nocleh se snídaní a 2x coffebreak.
Konference je financována z dotace MV na projekty prevence kriminality a z rozpočtu Středočeského kraje. Účastníci tak hradí pouze příspěvek na ubytování ve výši 500,- Kč. Odkaz na místo konání: www.stredisko-nesuchyne.cz
Termín zahájení:St 15.11.2017   13:30
Termín ukončení:16.11.2017 
Místo konání:Nesuchyně u Rakovníka, hotel LIONS, Nesuchyně 31