VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti – obecná část

  • Tato akce byla zrušena!
Cílem vzdělávacího programu je připravit úředníky územních samosprávných celků na zkoušku z obecné části zvláštní odborné způsobilosti v souladu s § 21 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, a s vyhláškou č. 512/2002 Sb., v platném znění.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy – veřejná správa, státní správa a samospráva, subjekty a vykonavatelé veřejné správy, základy práva, poskytování informací ve veřejné správě, úředníci územních samosprávných celků, volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, místní a krajské referendum.
II. Obecní zřízení - obecná ustanovení, samostatná a přenesená působnost obce, činnost orgánů obce, zastupitelstva a rady, kontrola, dozorová činnost.
III. Krajské zřízení - obecná ustanovení, působnost kraje, činnost orgánů kraje a orgánů zastupitelstva a rady, kontrola, dozorová činnost státu.
IV. Hl. město Praha - obecná ustanovení, působnost hl. m. Prahy, činnost orgánů hl. m. Prahy a činnost orgánů městské části, kontrola, dozorová činnost státu.
V. Správní řád - správní právo, aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, správní řízení a činnost správních orgánů, výklad vybraných problémů týkajících se průběhu prvoinstančního řízení, rozhodování správního orgánu, odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení, exekuce.
Kód:60-01-A61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb., kteří mají povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost v souladu s § 1 vyhlášky č. 512/2002 Sb., v platném znění.
Lektor:JUDr. Svatava Vronská
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:3700 Kč
Délka:60 hod. (32+28 hod.)
Poznámka:Jedná se o kombinované studium, jehož prezenční část trvající 4 školicí dny (28 výukových hod.) se orientuje na probírání zkušebních okruhů, které jsou předmětem zkoušky z obecné části zvláštní odborné způsobilosti, a zodpovídání dotazů účastníků kurzu. Na prezenční část studia by se měli účastníci připravit v rámci distančního studia (32 výukových hod.) samostudiem vybraných právních norem a studijních textů připravených lektorkou.

Přihlášením na tento kurz jste automaticky přihlášeni na všechny jeho díly.
Akreditace MV: AK/ZOZ-1/2011
Termín konání:Čt 28.02.2019   09:00-14:15 (1. díl)
Pá 01.03.2019   09:00-14:15 (2. díl)
Čt 14.03.2019   09:00-16:00 (3. díl)
Pá 15.03.2019   09:00-16:00 (4. díl)
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5