VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

Cílem vzdělávacího kurzu je zvýšení úrovně řízení úředníků při výkonu správních činností a jeho obsah se zaměřuje na problematiku managementu ve veřejné správě, stylů řízení, delegování pravomocí, vedení pracovních týmů a porad, oblast pracovně právních vztahů, výběr, hodnocení a motivování podřízených úředníků, komunikačních dovedností a další znalosti a dovednosti, které by měly tvořit základní portfolio znalostí manažera ve veřejné správě.
Rámcový obsah kurzu:

I. Management ve veřejné správě I.
- Úvod do managementu, manažerské činnosti, manažerské role
- Styly řízení
- Delegování pravomocí a odpovědnosti

II. Management ve veřejné správě II.
- Vedení pracovních týmů
- Vedení porad
- Time management

III. Řízení lidských zdrojů I.
- Pracovně právní vztahy na úřadech ÚSC
- Personální procesy v organizaci / úřadu
- Přijímání pracovníků a hodnocení jejich výkonů

IV. Řízení lidských zdrojů II.
- Pokročilá personální práce, analýza současného stavu personálních procesů
- Personální audit
- Řízení výkonu zaměstnanců, motivování pracovníků

V. Manažerská komunikace
- Náročné komunikační situace
- Zvládání manipulace v komunikaci

VI. Korupce v územních samosprávných celcích
- Legislativní úprava korupce, boj proti korupci
- Identifikace korupčního jednání, řešení konfliktů na pracovišti, protikorupční opatření v územní samosprávě
- Etika ve veřejné správě
Kód:70-01-A61
Určeno:Vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů v souladu s § 27 zákona č. 312/2002 Sb.
Lektor:Kolektiv lektorů: RNDr. Petr Pokorný, Ing. Marie Zajíčková, Ing. Petra Palasová, PhDr. Aleš Hradečný
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:5200 Kč
Délka:36 hod., 6 škol. dní
Poznámka:Celková časová dotace vzdělávacího kurzu je 36 výukových hodin - 6 školicích dní.
Podmínkou vydání osvědčení o absolvování vzdělávání je 80 % účast na studiu.
V průběhu studia nebudou účastníky zpracovávány žádné seminární práce ani hodnocené zkušební testy.
Zasláním přihlášky na kurz jste automaticky přihlášeni na všechny jeho části (díly).

Akreditace MV: AK/VEPO-26/2016
Termín konání:Čt 14.02.2019   09:00-14:15 (1. díl)
Pá 15.02.2019   09:00-14:15 (2. díl)
Út 19.02.2019   09:00-14:15 (3. díl)
Čt 21.02.2019   09:00-14:15 (4. díl)
Pá 22.02.2019   09:00-14:15 (5. díl)
Út 26.02.2019   09:00-14:15 (6. díl)
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5