VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část. Modul zaměřený na vnitřní správu a administrativu

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení úrovně řízení zajišťovaného vedoucími úředníky a vedoucími úřadů v oblasti výkonu činností souvisejících s vnitřní správou úřadu z hlediska správního, administrativního, organizačního a materiálního včetně příslušné legislativní opory.
Rámcový obsah kurzu:
I. Vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení územním samosprávným celkem
Vymezení kompetence obce ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou, nařízením obce, platnost a účinnost předpisů, jejich publikace, závaznost a náprava právních a formálních vad, novelizace.
II. Význam vnitřních předpisů obce a jejich právní síla
Uvedení příkladů vnitřních předpisů obce, jejich závaznost a publikace.
III. Právní úprava ochrany osobních údajů
Příklady z judikatury Nejvyššího správního soudu ve věcech ochrany osobních údajů.
IV. Vyřizování žádostí o poskytování informací ve veřejné správě
Příklady z judikatury Nejvyššího správního soudu při vyřizování žádostí o vydání informace, zákonné důvody odmítnutí, forma odmítnutí.
V. Vyřizování petic a vyřizování stížností
Základní rozdíly mezi peticí a stížností, lhůty k vyřízení, postup při vyřizování petic a stížností.
VI. Spolupráce s předsedy komisí při zajišťování přestupkové agendy
VII. Zajištění oběhu a správy dokumentů v úřadu
Spisová a archivní služba, zajišťování chodu spisovny a podatelny, přijímání, odesílání, evidence a rozdělování datových zpráv, archivace, styk s příslušným archivem, správa a centrální evidence smluv města.
VIII. Logistické zabezpečení úřadu
Správa tiskopisů, zásob, reklamních předmětů a tiskovin včetně jejich vydávání, příprava veřejné zakázky na nákup zboží a služeb, metodika nákupu, jednání s dodavateli a jejích hodnocení, outsourcing služeb.
IX. Zabezpečení činnosti sekretariátu starosty, místostarosty a tajemníka
Oběh a správa dokumentů, normy upravující písemnou komunikaci, psychologie občana a její využití v písemné komunikaci úřadu – empatie, negace, motivace, etika a etiketa písemné komunikace, zveřejňování informací.
Kód:70-02-A61
Určeno:Vzdělávací program je v souladu s § 27 zákona č. 312/2002 Sb. určen vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů.
Lektor:Mgr. Iva Hybnerová a Mgr. Miroslav Havel
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:1500 Kč
Délka:12 hod., 2 škol. dny
Poznámka:Celková časová dotace vzdělávacího programu je 12 výukových hodin - 2 školicí dny. Přihlášením na tento kurz jste automaticky přihlášeni na oba jeho díly.

Akreditace MV: AK/VEPO-4/2018

POZOR změna termínů konání (původně 23.-24.5.2019).
Termín konání:Čt 30.05.2019   09:00-14:15 (1. díl)
Pá 31.05.2019   09:00-14:15 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5