VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Výroční zpráva – jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář se zaměřuje na jeden z klíčových dokumentů předkládaných každoročně ředitelem školy – výroční zprávu. Jde o materiál, který je především pro zřizovatele jedním ze zdrojů, na jehož základě lze porovnávat a hodnotit zřizované školy. Čím dál častěji tento zdroj informací využívá i veřejnost k porovnávání různých škol při rozhodování o volbě školy.
Praktický seminář se zaměří na oficiální rámec, v němž se výroční zprávy pohybují, provede rozbor jednotlivých předepsaných obsahových částí a náležitostí výroční zprávy a upozorní na úskalí a problematická místa. Pozornost bude věnována i výběru vhodných grafických nástrojů a formátování, které mohou velmi výrazně ovlivnit nejen přehlednost, ale především celkový dojem z celého dokumentu.
Při přípravě kurzu bude využito informací i zdařilých exemplářů poskytnutých několika zřizovateli na různých úrovních územní samosprávy.
Cílem vzdělávacího programu je posílit řídící kompetence ředitelů škol a školských zařízení především v oblasti právní a v oblasti marketingu a propagace, a to prostřednictvím teoretických i praktických informací a postupů vymezujících proces zpracování výroční zprávy.
Obsah – témata:
- právní rámec
- očekávání zřizovatelů a veřejnosti – jak zajistit kladné přijetí
- proč je vhodné, aby výroční zprávu vydával i subjekt, který ji nemá povinnou
- personální zajištění – zhotovitel, garant
- sběr podkladů, jak získat objektivní data
- úskalí statistik, časté metodologické chyby
- jednotlivé části výroční zprávy
- hospodářská část – proč je často nekompatibilní se zbylým obsahem a jak tomu předcházet
- vhodnost různých grafů a formátování
- tisk, adjustace
- projednání výroční zprávy, publikování, předání zřizovateli
- archivace
- závěrečné sdílení zkušeností účastníků, příklady dobré praxe
Kód:01-24-N61
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení – předkladatelům výročních zpráv, dále pracovníkům, kteří mají ve školách a školských zařízeních na starosti přípravu podkladů pro výroční zprávu či propagaci školy
Lektor:Mgr. Miroslav Hřebecký
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz
Cena:950 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Účastníci si mohou přinést k vzájemnému prohlédnutí ukázky svých výročních zpráv.
Termín konání:St 05.06.2019   09:00-14:00
Místo konání:VISK Nymburk, V Kolonii 1804