VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Dvoudenní porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem II.

Dvoudenní porada ředitelů krajských škol a školských zařízení - II. skupina (G, SOS, SOU, VOŠ) ve dnech 18. a 19. 10. 2017 v Martinicích.
Hosté:
JUDr. Kateřina Černá, ředitelka krajského úřadu, Ing. Jan Skopeček, radní pro oblast vzdělávání a sportu, Ing. Jaroslav Řikovský, MPA, vedoucí Odboru majetku KÚ (Ing. Lubomír Raibl, vedoucí oddělení nakládání s majetkem, Odbor majetku KÚ), Ing. Jiří Zíka, ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, Mgr. Alžběta Trtková, zástupce pro komunikaci s regiony, Dům zahraniční spolupráce,

Program:
13:00 – 13:05 – Mgr. R. Coufal – zahájení porady, představení hostů, program
13:05 – 13:15 – JUDr. K. Černá
13:15 – 13:25 – Ing. J. Skopeček
13:25 – 13:40 – Ing. J. Řikovský, MPA (Ing. L. Raibl)
13:40 – 14:15 – Mgr. R. Coufal
14:15 – 15:00 – Ing. J. Zíka – výsledky MZ a PŘ

15:00 – 15:20 – přestávka

15:20 – 15:40 – Bc. J. Chuchler, oddělení financování a rozpočtu
15:40 – 16:00 – Mgr. I. Vavřínková, oddělení správní a organizační
16:00 – 16:10 – Ing. J. Štindlová, oddělení školské ekonomiky
16:10 – 16:20 – Ing. V. Chobotová, oddělení koncepce a rozvoje školství
16:20 – 16:30 – Bc. V. Rosenbaum, oddělení mládeže a sportu
16:30 – 16:45 – Mgr. J. Holý, VISK
16:45 – 18:45 – PaedDr. Mgr. P. Schneider, vedoucí projektu KAP, Mgr. J. Havlík, Ing. T. Kohoutová, Ing. T. Balousová, MBA
18:45 – 19:00 – různé, závěr
19:00 – večeře

19. 10.
9:00 – 9.20 – Mgr. A.Trtková, Dům zahraniční spolupráce
9:20 – 12.00 – J. Chytil, SoftwareONE Czech Republic s.r.o. – „Umíme učit i řídit školu moderně s pomocí Cloudu“, J. Krupička, Školní Login
Kód:01-28-G32
Určeno:ředitelům krajských škol a školských zařízení
Lektor:kolektiv vystupujících
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:781 Kč
Délka:2 dny
Poznámka:Akce pouze pro ředitele krajských škol a ŠZ, nelze se přihlašovat individuálně.
Účastnický poplatek:
- 1 100 Kč včetně ubytování
- 250 Kč bez ubytování
Termín konání:St 18.10.2017   13:00-19:00
Termín ukončení:19.10.2017 09:00-12:00
Místo konání:Equitana Hotel Resort, Martinice 1, 262 72 Březnice