VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jak se připravit na inspekci

Seminář zaměřený na přípravu školy před inspekcí ze strany ČŠI. Účastníci budou seznámeni s širším právním kontextem postavení a úkolů ČŠI i s metodikou postupu inspekční činnosti na školách, dále s praktickým a systémovým postupem při přípravě a interní kontrole dokumentace školy, potřebné při výkonu inspekční činnosti, se zásadami vlastního průběhu inspekce a s postupy a možnostmi využití výsledků inspekce pro další řízení školy.
Obsah – témata:
- role inspekce, právní rámec výkonu inspekční činnosti
- střešní dokumenty ČŠI, plán inspekční činnosti, metodika
- druhy inspekčních kontrol
- povinná dokumentace školy a další poskytnuté materiály
- jak předem minimalizovat chyby, na co nezapomenout
- příprava školy na inspekci, delegování, supervize
- výsledky inspekce a jejich vyhodnocení, využití v procesu dalšího řízení školy
Kód:01-29-G51
Určeno:ředitelům a dalším vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Miroslav Hřebecký
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:950 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Pá 18.01.2019   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1