VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Hodnocení pedagogických pracovníků

Seminář je zaměřen na jednu ze základních personálních činností – hodnocení pracovníků. Vychází z obecných teorií managementu, které aplikuje do podmínek řízení ve školství. Účastníci získají i praktické návody s příslušnými formuláři pro využití v řídící praxi.
Obsahovou strukturu semináře tvoří tři základní bloky, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí.
Obsah – témata:
1. Hodnocení jako personální činnost
- zařazení hodnocení do kontextu personálních činností
- cíle hodnocení
- postup při hodnocení
- znaky hodnocení
- oblasti hodnocení pedagogických pracovníků
2. Metody hodnocení
- plán hodnocení
- analýza dokumentů
- pozorování
- rozhovor
- porady
3. Specifické oblasti hodnocení
- 360° zpětná vazba
- sebehodnocení
- potíže při hodnocení
- důsledky hodnocení
Kód:01-35-K21
Určeno:ředitelům a dalším vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Čt 27.04.2017   09:00-14:00
Místo konání:Kolín, ZŠ, Lipanská 420, Kolín III.