VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Den otevřených dveří v systému propagace školy

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář se zaměřuje na jeden z důležitých projevů marketingu a public relations současného školství – den otevřených dveří. Jde o součást propagace školy, především náboru žáků a uchazečů, a proto ho většina škol pro uchazeče a jejich rodiče organizuje. Často se však prezentované věci míjejí se skutečnými potřebami a očekáváními, s nimiž potenciální zákazníci do školy na den otevřených dveří přicházejí. Seminář poskytne systematický návod, který pomůže tuto disproporci odstranit a který umožní začlenit den otevřených dveří do celkové propagační a náborové kampaně. Účastnící dále získají potřebné informace k tomu, jak navázané kontakty ze dne otevřených dveří využít k dalšímu posilování vztahu s uchazečem až do zdárného nástupu na školu/školské zařízení.
Cílem vzdělávacího programu je posílit řídící kompetence vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti marketingu a propagace, a to prostřednictvím teoretických i praktických informací a postupů vymezujících tvorbu koncepce i konkrétní přípravu důležité akce z oblasti public relations a marketingu – dne otevřených dveří.
Obsah – témata:
- nábor uchazečů, jeho formy a zásady
- místo dne otevřených dveří v systému public relations školy – stupňující se kampaň
- co se rodič a uchazeč potřebují dozvědět na dni otevřených dveří, co se dozvědět chtějí
- různá pojetí akce, benchmarking – jak to dělá konkurence
- zapojení studentů a pedagogů
- časování a propagace akce
- organizační rámec – na co nezapomenout
- příprava budovy
- dárky – co připravit a rozdávat
- kontaktní formulář
- následná práce se zákazníky – follow up
- spirála kvality – jak akci neustále vylepšovat, nasazení shadowingu a zpětné vazby
- závěrečné sdílení zkušeností účastníků, příklady dobré praxe
Kód:01-46-G31
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům a pracovníkům, kteří mají ve školách a školských zařízeních na starosti propagaci a přípravu dne otevřených dveří
Lektor:Mgr. Miroslav Hřebecký
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akce byla zrušena pro malý počet přihlášených účastníků. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Čt 09.11.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5