VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Spisová služba ve školství včetně tvorby spisového řádu se spisovým a skartačním plánem

Seminář zaměřený na praktickou aplikaci právních předpisů v oblasti archivnictví a spisové služby v prostředí škol a školských zařízení. Obsah semináře vychází z legislativní povinnosti škol vést spisovou službu, pečovat o dokumenty a umožnit výběr archiválií. Cílem je seznámit účastníky s problematikou spisové služby, se způsobem jejího vedení ve školách a školských zařízeních (listinná vs. elektronická podoba), s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací a vybavit je potřebnými dovednostmi pro aplikaci těchto zákonných povinností ve školní praxi.
Obsah – témata:
- platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby
- základní pojmy v archivnictví a spisové službě
- povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby
- oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání)
- podací deník vs. software elektronické spisové služby, porovnání různých zdrojů, doporučení
- tvorba spisu
- skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce
- spisová rozluka
- tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu
- aktuality k datu konání semináře
Kód:01-54-G31
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:RNDr. Ing. Eva Urbanová
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Seminář naplněn, přijímáme pouze náhradníky. Děkujeme za pochopení.

Vzdělávací program se koná SPOLEČNĚ pro pracovníky škol a školských zařízení a úředníky územních samosprávných celků, zejména úředníky pověřenými vedením spisoven, podatelen a sekretariátů.
Termín konání:Pá 13.10.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5