VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Profesní manažerské vzdělávání (PMV) / Cyklus seminářů I. - IV.

Čtyřdílný vzdělávací program je zaměřen na vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, které směřuje k rozšíření dovedností manažerského řízení procesů změn a koncepčního rozvoje vlastní školy a vlastního profesního rozvoje. Cílem vzdělávacího programu je rozvoj kompetencí v oblasti řízení ve školství, rozvíjení profesního a odborného růstu pro výkon řídící funkce.
I. KONCEPCE A STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLY (16. 10. 2017)
- Koncepce a strategie rozvoje školy - jak úspěšně projektovat rozvoj vzdělávání a školy.
- Projektové řízení školy - jak řídit perspektivně hlavní činnosti školy, jak řídit pedagogické procesy a procesy změn ve škole, jak stanovit a řídit vize, strategie a dlouhodobé cíle školy.
II. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ VLASTNÍHO ROZVOJE (30. 10. 2017)
- Personální řízení - jak vybírat, řídit, vést a motivovat lidi, jak pracovat v týmu a tým řídit, efektivně komunikovat a vyjednávat a řešit konfliktní situace.
- Řízení vlastního rozvoje (osobnostní psychosociální rozvoj) - jak řídit a zkvalitnit vlastní osobnostní rozvoj i osobnostní rozvoj podřízených.
III. ŘÍZENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A AUTOEVALUACE VZDĚLÁVÁNÍ (27. 11. 2017)
- Řízení vzdělávání, moderní přístupy ke vzdělávání - jak řídit kvalitu vzdělávání.
- Autoevaluace vzdělávání - jak systematicky hodnotit pedagogické procesy ve škole, rozvoj a dosahování klíčových kompetencí ve vzdělávání žáků a studentů.
IV. ŘÍZENÍ KONTROLY A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY (06. 12. 2017)
- Řízení kontroly - jak nastavit systém kontrolní činnosti ve škole.
- Vlastní hodnocení školy - jak stanovit a využívat evaluační nástroje při hodnocení kvality školy.
Kód:01-63-G31
Určeno:ředitelům a dalším vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení (doporučujeme absolventům Studia pro ředitele škol jako další průběžné manažerské vzdělávání).
Lektor:Mgr. Miroslav Jiřička, Mgr. Miroslav Hanzelka
Organizační garant:Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz
Cena:3000 Kč
Délka:24 hod. (4x6)
Poznámka:Zájemci se mohou hlásit na celý cyklus čtyř seminářů (cena 3 000Kč), nebo samostatně na jednotlivé semináře/díly (cena 850 Kč/1 seminář) – odkazy pro přihlášení:
I. Koncepce a strategie rozvoje školy (16. 10. 2017) - http://www.visk.cz/akce/0164G31
II. Personální řízení a řízení vlastního rozvoje (30. 10. 2017) - http://www.visk.cz/akce/0165G31
III. Řízení vzdělávání a autoevaluace vzdělávání (27. 11. 2017) - http://www.visk.cz/akce/0167G31
IV. Řízení kontroly a vlastní hodnocení školy (06. 12. 2017) - http://www.visk.cz/akce/0168G31
Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz.
Termín zahájení:Po 16.10.2017   09:00-14:00
Termín ukončení:06.12.2017 09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5