VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Profesní vzdělávání zástupců ředitele školy (PVZŘ) / Cyklus seminářů I. - IV.

Čtyřdílný vzdělávací program je zaměřen na vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků - zástupců ředitele škol a školských zařízení, které směřuje k rozšíření dovedností manažerského řízení procesů změn a koncepčního rozvoje vlastní školy a vlastního profesního rozvoje. Cílem vzdělávacího programu je rozvoj kompetencí zástupců ředitele školy/školského zařízení v oblasti řízení ve školství, rozvíjení profesního a odborného růstu pro výkon řídící funkce.
I. ZŘŠ A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLY/ŠZ (13. 11. 2017)
- výběr nejdůležitějších právních předpisů vztahujících se ke školám a jejich aplikace
- školský zákon ve vztahu k činnosti ZŘŠ – základní informace k jednotlivým stupňům vzdělávání a související právní předpisy
- vzdělávání cizinců, vzdělávání dětí občanů ČR v zahraničí
- vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
- základní orientace ve správním řízení
- ZŘŠ a základní pedagogická dokumentace, spisová služba, zásady nakládání s písemnostmi školy, archivace, skartace
- Česká školní inspekce ve škole
- ZŘŠ a zajištění ochrany osobních údajů
- ZŘŠ a bezpečnost dětí a žáků ve vzdělávání a činnostech s ním souvisejících
II. ZŘŠ A VÝKON ZÁKLADNÍCH MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ VE ŠKOLE (22. 11. 2017)
- ZŘŠ a plánování ve škole (vztah ke strategickému, ročnímu i operativnímu plánování)
- ZŘŠ a organizování ve škole (organizace a řízení lidí, dokumenty k organizaci)
- ZŘŠ a výkon kontrolní a hospitační činnosti
- ZŘŠ a autoevaluace vzdělávání
- ZŘŠ a informační systémy školy, prezentace školy na veřejnosti
III. ZŘŠ A PRACOVNÍ PRÁVO (11. 12. 2017)
- úkony před vznikem, při vzniku a při skončení pracovního poměru způsoby vzniku a skončení pracovního poměru
- dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
- plat a související problematika: platové výměry, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové
- cestovní náhrady, vnitřní směrnice o pracovních cestách
- pracovní náplně pedagogických pracovníků včetně specializovaných činností
IV. ZŘŠ A FINANCOVÁNÍ ŠKOLY (08. 01. 2018)
- finanční toky ve škole, souvislost s rozpočtem, jeho sestavení
- majetek školy, jeho evidence, inventarizace, hospodaření s majetkem
- hlavní a doplňková činnost
- elementární pojmy z účetnictví (náklady a výnosy, pokladna, účtový rozvrh, účetní výkazy)
Kód:01-69-G31
Určeno:zástupcům ředitele a dalším vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení.
Lektor:Mgr. Miroslav Hanzelka, PaedDr. Zdeněk Souček
Organizační garant:Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz
Cena:3000 Kč
Délka:24 hod. (4x6)
Poznámka:Zájemci se mohou hlásit na celý cyklus čtyř seminářů (cena 3 000Kč), nebo samostatně na jednotlivé semináře/díly (cena 850 Kč/1 seminář) – odkazy pro přihlášení:
I. ZŘŠ a Právní prostředí školy (13. 11. 2017) - http://www.visk.cz/akce/0170G31
II. ZŘŠ a výkon zákl. man. funkcí ve škole (22. 11. 2017) - http://www.visk.cz/akce/0171G31
III. ZŘŠ a pracovní právo (11. 12. 2017) - http://www.visk.cz/akce/0172G31
IV. ZŘŠ a financování školy (08. 01. 2018) - http://www.visk.cz/akce/0173G31
Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz.
Termín zahájení:Po 13.11.2017   09:00-14:00
Termín ukončení:08.01.2017 09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5