VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Připravenost pro školu, metody práce s předškolními dětmi před, během a po zápisu

Seminář je zaměřen na zvýšení dovedností a znalostí učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ v oblasti zjišťování míry připravenosti budoucích prvňáčků na školu včetně teoretického a legislativního zakotvení. Prostřednictvím praktických ukázek a předvedení konkrétních nástrojů se účastníci seznámí s některými metodikami, které lze využít v době zápisu do 1. ročníku ZŠ. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům aktuální informace o problematice připravenosti dětí na školu s důrazem na komplexní uchopení problematiky v aspektu teoretickém i praktickém a podpořit spolupráci učitelek mateřských škol s pedagogy na 1. stupni ZŠ.
Obsah semináře:
- terminologie - školní zralost vs. připravenost na školu
- oblasti, ve kterých celkovou míru připravenosti na školu posuzujeme – shrnutí a aktualizace tématu
- legislativní zakotvení péče o předškolní děti, práva a povinnosti rodičů předškolního věku ve vztahu ke školní docházce a předškolnímu vzdělávání
- seznámení s konkrétními metodami práce v návaznosti na zjištění míry školní připravenosti (např. zjištění aktuální úrovně znalostí a dovedností v oblastech sluchové a zrakové percepce, grafomotoriky, početních a předpočetních představ, všeobecných znalostí
Kód:02-13-B21
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ
Lektor:Mgr. Helena Vlčková
Organizační garant:PhDr. Lubomír Zábranský, 734 571 155, zabransky@visk.cz
Cena:800 Kč
Délka:5 hod.
Termín konání:Pá 31.03.2017   09:00-13:15
Místo konání:VISK Benešov, Černoleská 1997