VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pohádková fyzika / Vzduch

  • Tato akce byla zrušena!
Praktický seminář zaměřený na jednoduché fyzikální experimentování se vzduchem s ukázkami možností začlenění do výuky v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ. Obsah semináře koresponduje s aktuální potřebou podpory polytechnického vzdělávání a inspiruje k realizaci fyzikálních pokusů velmi přístupnou a hravou formou. Cílem semináře je seznámit učitele se širokou paletou jednoduchých experimentů, které je možné velmi snadno začlenit do výuky.
Účastníci si vyzkouší pokusy s jednoduchými a snadno dostupnými pomůckami a na základě vlastních zkušeností porozumí základním fyzikálním zákonům. Velká pozornost bude věnována vysvětlení výsledků pokusů a způsobům, jak je přiblížit bez přílišného zkreslení vzdělávané věkové skupině.
Obsah – témata:
- fyzikální vlastnosti složení vzduchu, co můžeme zkoumat
- plánování pokusu, pomůcky
- provedení, pozorování průběhu, formulace problému, otázky
- výsledek pokusu (získání informací pro formulaci odpovědi, ověření předvídaného, řešení problému)
- vysvětlení výsledku pokusu
- začlenění pokusů do výuky
- shrnutí, diskuse, příklady dobré praxe
Kód:02-16-R31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ a učitelům 1. st. ZŠ
Lektor:RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:900 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Účastníci si přinesou: 2 PET láhve (jednu cca 1 l či menší, druhou 2 l, pastelky, fixy a nůžky), ostatní pomůcky jsou zahrnuty v kurzovném.
Termín konání:Pá 10.11.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251