VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Předškoláci ve školce – školní zralost a připravenost v praxi mateřských škol

Vzdělávací program se zaměřuje na školní zralost a školní připravenost. V teoretické části se věnuje obecnému vymezení problematiky a nezbytnému právnímu kontextu. V praktické části konkretizuje jednotlivé kompetence předškolního dítěte a oblasti školní zralosti a připravenosti na úrovni jednotlivých očekávaných výstupů v rámci vzdělávacích oblastí, a to formou popisu optimální úrovně, která je pro děti na konci předškolního vzdělávání považována za žádoucí. Seminář zprostředkuje pedagogům metodiku podpory a rozvoje těchto kompetencí v rámci pedagogického procesu v praxi mateřských škol. Pozornost bude věnována i stanovení kritérií při zápisu k povinné školní docházce.
Obsah – témata:
- vymezení pojmů školní zralost a školní připravenost
- oblasti školní zralosti
- zahájení povinné školní docházky
- odklad povinné školní docházky, právní vymezení
- kompetence předškolního dítěte a jejich podpora a rozvoj:
- motorika, grafomotorika
- pravolevá a prostorová orientace
- zrakové vnímání, zraková paměť
- sluchové vnímání, sluchová paměť
- početní a předpočetní představy
- vnímání času
- pozornost a pracovní tempo, paměť
- řeč
- všeobecné znalosti
- sociální a emocionální zralost
- ukázky konkrétních podpůrných materiálů, pomůcek a činností
Kód:02-17-A31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ
Lektor:Mgr. Bc. Jana Kovářová
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Čt 19.10.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1