VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Advent a Vánoce přicházejí po roce aneb Od Martina po Matěje

Seminář se zaměřuje na metodické postupy pro rozvoj hudebnosti dětí a rozvoj rytmického a intonačního cítění s využitím Orffova instrumentáře, písniček a pohybu při hudbě. Okrajově se bude zabývat i využitím zvonkohry pro hru dětí.
Tematicky se soustřeďuje na období adventu a Vánoc a s tím spojené pranostiky, pořekadla a hry, které využívá pro nácvik a rozvoj rytmizace, melodizace a pro pohybové ztvárnění. Lidové i autorské písně spojené s tímto obdobím budou metodicky propojeny s pohybem. S využitím předmětů, lehké bílé látky a papírků bude navozena i sněhová vánice spojena s hrou na zvonkohru, lidová píseň Fanfrnoch bude doprovázena hrou na fanfrnoch vyrobený z kelímku od jogurtu. Zařazeny budou i některé náměty k svátku sv. Mikuláše (tanec čertů), k vánoční symbolice (zvonečky na vánočním stromečku – vzestupná a sestupná melodie), pohybově budou využity i koledy.
Seminář je vhodný i a méně zkušené pro začátečníky i pro ty, kteří se hudební výchovy obávají.
Kód:02-24-K31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠD, pedagogům volného času
Lektor:Eva Hurdová
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Po 04.12.2017   09:00-14:00
Místo konání:Kolín, ZŠ, Lipanská 420, Kolín III.