VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO!!! Současná mateřská škola a její řízení / Vedení a motivování

Seminář podporuje efektivní řízení předškolních zařízení.
Vlastní obsah – témata:
-vytváření příznivých sociálních podmínek pro činnost organizace, zejména pro její hlavní vzdělávací funkci a to jak uvnitř, tak i vně mateřské školy
-vedení lidí - různé styly vedení a jejich kombinace, využití různých stylů vedení
-strategie řízení znalostí v MŠ, spolupráce učitelek, vzájemná podpora, pomoc a využití společných znalostí k rozvoji MŠ
-personalistika - cíle a úkoly personální práce, struktura personálních činností, personální strategie, a vše, co z personalistiky vyplývá - získávání a výběr pracovníků, přijímání pracovníků, odměňování a další
-etické aspekty - etika mezi pracovníky v MŠ, etika směrem k rodičům,kultura školy, klima na pracovišti
-komunikace mezi pedagogy v MŠ, ředitelka - učitelky, komunikace pedagogů MŠ s rodiči
-zapojení rodičů do vzdělávání dětí V MŠ (způsoby a možnosti)
-vedení třídních schůzek - různé alternativy
-řešení konfliktů na pracovišti v MŠ, řešení konfliktů s rodiči
-motivace učitelek MŠ (finanční i nefinanční)
Kód:02-42-S31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Miroslava Strakatá
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:St 24.01.2018   09:00-14:00
Místo konání:VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456