VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO!Minidílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář se zaměří na objasnění, demonstraci a nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami). Pokusy jsou vybrány tak, aby byly jednoduché z hlediska provedení, zároveň však velmi názorné z hlediska prezentace zajímavých jevů z oblasti přírodních věd (chemie, fyzika). Demonstračně bude předvedeno cca 8 jednoduchých přírodovědných pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat, dalších cca 10 pokusů si účastníci sami vyzkouší a technicky nacvičí. Učitelé tak získají poznatky a dovednosti, které následně ve své pedagogické praxi mohou využít pro podporu a rozvoj pozitivního vztahu dětí a žáků k přírodě a k přírodovědným disciplínám jako nezbytný předpoklad pozdějšího zájmu o studium přírodovědných a technických oborů.
V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce s tím, zohledněna bude i předpokládaná nezkušenost účastníků s realizací přírodovědných pokusů. Pracovat se proto bude ve skupině maximálně do 10 účastníků, kterou povede vždy jeden lektor, v případě více účastníků budou paralelně pracovat dvě skupiny pod vedením dvou lektorů.
Obsah – témata:
- úvodní přehled pokusů, dostupné materiály na jejich podporu
- pomůcky potřebné k provádění pokusů
- vlastnosti používaných látek
- technika prováděných pokusů se zohledněním školního prostředí
- demonstrace jednoduchých pokusů
- nácvik provádění jednotlivých pokusů
- komentáře k probíhajícím jevům, vazba na běžný život
- motivační potenciál pokusů pro rozvoj pozitivního vztahu dětí a žáků k přírodě a přírodovědným disciplínám
- zásady bezpečnosti práce
Kód:02-58-H31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ
Lektor:PhDr. Václav Pumpr, CSc., PhDr. Tomáš Kudrna
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Po 27.11.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51