VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jak využít říkanky, hudební rytmizaci, pohybové dovednosti k rozvoji čtenářské pregramotnosti v MŠ

Praktický seminář zaměřený na rozvoj čtenářské pregramotnosti prostřednictvím hudebně pohybových dovedností, zejména rytmizace říkadel, písní, her se zpěvem, při nichž dochází nejen k rozvoji rytmu, ale mají důležitou úlohu v rozvoji řeči i celkových jazykových dovedností, správné výslovnosti a mluveného projevu. Přispívají k celkovému rozvoji mluveného projevu dětí i k rozvoji schopností aktivního naslouchání a porozumění vyslechnutému textu a vytvářejí u dětí pozitivní vztah ke čtení, mluvené i psané řeči.
Současně dochází k rozvoji manuální zručnosti a k postupnému zdokonalování hrubé i jemné motoriky, hudebně pohybových dovedností, pozornosti, paměti, představivosti i k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dítěte.
Obsah – témata:
1. Zvuky a rytmizace okolo nás
Úvodní krátký praktický brainstorming sloužící k uvědomění si zvuků, které nás běžně obklopují a lze je využít k procvičení rytmizace.
- „hra na tělo“
- zvuky předmětů z okolí - využití kuchyňského náčiní apod.
- zvuky přírodnin - zhotovení různých chrastítek apod.
- využití rytmických a melodických nástrojů orffovského instrumentáře
2. Tvůrčí činnost s říkadly ve skupinách
Hrou na tělo, předměty z okolí dítěte, využitím přírodnin i hrou na rytmické a melodické nástroje se doprovodí a s pohybem spojí některá oblíbená říkadla (Šel Janeček na kopeček, Byla jedna babka, Foukej, foukej větříčku, Bum, bum na vrata, Vyjdi, vyjdi slunečko na makové zrnečko, Žába skáče po blátě...).
Nejdříve ukázka, pak činnost ve skupinách, vlastní pojetí účastnic (návrh jednoduché říkadlové melodie i pohybového ztvárnění).
- rytmizace a melodizace říkadel
- doprovod na zvonkohru s využitím dudácké kvinty – bordunu
- využití melodického ostinátního doprovodu
- rozdělená pozornost (např. koš, bab-ka, říkadlo) – hra ve skupinách
3. Tvůrčí činnost s lidovými písničkami
Doprovod lidových písniček Hrou na tělo, předměty, rytmickými i melodickými nástroji vhodné lidové písnička: Já mám koně, Běží liška k Táboru, Prší, prší, Kočka leze dírou, Žežuličko, kde jsi byla, To je zlaté posvícení, Maličká su, Běžel tudy zajíček, Pásli ovce Valaši.
- individuální vyzkoušení jednoduchého melodického ostinátního doprovodu
- jednoduchý doprovod s využitím bordunu (dudácké kvinty)
- spojení některých písniček s jednoduchým pohybem
4. Seznámení s novými pomůckami
Představení méně známých hudebních pomůcek a vyzkoušení jejich použití a zvuku.
- souprava jednotónových foukacích ladiček Julek - v rozsahu dětského hlasu se snímacími omyvatelnými náustky
- hudební kameny - poměrně málo známé
- pojmy glissando, pentatonika
- souzvuk znějícího celku
5. Hry se zvuky a tóny, sluchové hry
- délka zvuku a tónů
- výška tónů, znázornění výšky tónů
- intenzita tónů
- „házená“ s tóny
- tón zavřený v dlani
- zvířecí koncert na dvoře
- sluchové hry, např. Ptáčku, jak zpíváš?, Zvířátka a jejich mláďátka, Hledej kachnu, Štěstí
6. Autorské písničky
- autorské písničky ve spojení s hrou na tělo, využitím předmětů z okolí, využitím kuchyňského náčiní: Sláva naší muzice, Hrajte páni muzikanti, Velká kapela, Buben a činely, Tancovala poklička, Ham, ham, ham, Muzikantská rodina
- autorské písničky ve spojení s pohybem: Masožravá kytka a Cvrček, Pět minut v Africe, Byla jedna Káča, Ovečka, Slepice, Liščí mazurka, Jak chodí lišky
7. Rondo
- rondo Když jsme všichni pospolu
- rondo My jsme se k vám přišli ptáti
- rondo Šla kočička k muzice
- rondo Líbí se mi u nás doma
- zvířecí rondo ve spojení s hrou na tělo
- zvířecí rondo ve spojení s pohybem
Kód:02-62-P61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času
Lektor:Eva Hurdová
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Po 01.04.2019   09:00-16:00
Místo konání:Gymnázium Příbram, Legionářů 402, Příbram VII