VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pohádka a hudebně pohybové činnosti pro rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ

Praktický seminář zaměřený na rozvoj čtenářské pregramotnosti prostřednictvím hudebně pohybových činností spojených s pohádkami. Při čtení a vyprávění pohádek či motivačních příběhů se rozvíjí u dětí schopnost aktivního naslouchání, porozumění vyslechnutému textu. Rozvíjí se pozornost, představivost, paměť, vytváří se pozitivní vztah k mluvené i psané řeči a ke čtení.
Obsah – témata:
1. Využití pohádky nebo příběhu v různých souvislostech (0,5 hod.)
Úvodní krátký praktický brainstorming sloužící k uvědomění si možností využití pohádky nebo příběhu v různých souvislostech.
- rozhovor s dětmi o vyslechnutém textu
- využití v oblasti čtenářské pregramotnosti
- využití k rozvoji poznání
- využití k rozvoji hudebnosti („scénická hudba“, tematicky navazující písnička...).
- možnosti pro využití v oblasti matematických představ, přírodovědy
- možnosti propojení s pohybem, navazující pohybovou hrou
- využití k rozvoji výtvarných dovedností, pracovních dovedností apod.
2. Hrajeme a zpíváme si s pohádkou (2 hod.)
Pohádky a na ně volně navazující písničky – texty Evy Hurdové zhudebněné Pavlem Jurkovičem.
- pohádka O zvědavém žabákovi - Čapí písnička, spojení s melodickým ostinátním doprovodem na zvonkohru a pohybem „čápů“ po ploše padáku, kterým vlníme těsně nad zemí pohybová hra „Krmení mláďat“, hra se zpěvem Plave kačer po vodě apod.
- pohádka Módní přehlídka - píseň Leť motýlku, spojení pohybovou hrou - poletováním bělásků, modrásků, žluťásků a hnědásků – využití stuh a závojů, rozlišování barev, využití dalších písní o motýlech ve spojení s pohybem: Motýlí valčík, Motýli...
- pohádka O veverce Vzdychalce - písně Veverka Čiperka a Spokojené veverky, spojení s pohybovou hrou - podávání oříšků po kruhu apod.
3. Písnička jako divadlo (0,5 hod.)
Příběhy zachycené v lidových písních je možné ztvárnit scénicky jako divadlo.
- lidová píseň Létala si vlaštověnka - využití závoje jako křídla i „zelený hedváb“
4. Návaznost na „zpívané“ pohádky (0,5 hod.)
- Dračí trampoty - vyhledáme ke každé ze sedmi dračích hlav vhodný hudební nástroj, nebo předmět, vydávající vhodný zvuk, ztvárnění dračích hlav pomocí pantomimy
- Turistická příhoda – přesahy do oblasti poznávací
- Červená Karkulka – moderní zpívaná pohádka, aktualizace, přesah do osobnostní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu – pohybové hry
5. Královské pohádky (1 hod.)
Využití tradičních pohádek s královskými motivy – králové, princezny, draci.
- vyprávění, vytváření příběhu
- obměna pohádkových motivů
- prostor pro vytváření příběhů
- propojení s nástroji orffovského instrumentáře.
6. Pohádky s využitím padáku (1,5 hod.)
Multifunkční pomůcka – padák využitá pro ztvárnění pohádkových motivů a dějů.
- padák ve spojení s pohádkami O rybáři a rybce, Hrnečku vař, Koláč z pouti, Altánek a myšky ad.
- prostor pro další hry s padákem
- výměna zkušeností s využitím této pomůcky v rámci výchovy k pregramotnosti
7. Tanec vodní víly nebo princezny s využitím závojů (0,5 hod.)
Motivace krátkým příběhem, poslech úryvku hudby z Žonglování na deset (skladba Obr a víla, Princezna a černokněžník).
- rozlišení tance víly nebo princezna a chůze obra nebo černokněžníka
- vyjádření pohybem

8. Pohádky v různém pojetí: klasická, veršovaná, zhudebněná, moderní (0,5 hod.)
- např. Šípková Růženka, Koblížek a další.
9. Pohádky v průběhu roku (0,5 hod.)
- Malá jarní pohádka
- Májová pohádka
- Mikulášská pohádka
- Vánoční pohádka a další
10. Další možná návaznost na pohádkové nebo motivační příběhy (0,5 hod.)
- kreslení nebo malování pohádkových postav můžeme spojit s vyprávěním a s písničkou Malovaná pohádka, Od pondělka do pátku
- výroba kulis, masek, rekvizity ke scénickému ztvárnění příběhů
- charakteristika postav z pohádek - připojování přídavných jmen
- pohádkové dopravní prostředky
- ilustrace v pohádkách – popis, vyprávění, poznávání pohádek
- pohádkové pexeso - vytváříme dvojice pohádkových postav
Kód:02-63-B61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času
Lektor:Eva Hurdová
Organizační garant:Bc. Jana Mutlová, 733 642 648, mutlova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:St 20.03.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Benešov, Černoleská 1997