VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Individualizace a portfolio ve výchově a vzdělávání dětí v MŠ

Vzdělávací program je zaměřen na prohlubování odborných znalostí a dovednosti pedagogů mateřských škol v oblasti individualizace vzdělávání v mateřské škole, která umožní rozvoj každému jednotlivému dítěti v rozsahu jeho možností a potřeb.
Seminář nabídne základní teoretický vhled do problematiky individualizace při práci s dětmi v mateřské škole s využitím portfolia dítěte. Přinese praktické náměty jak zvládnout různé přístupy k různým dětem v kolektivu třídy. Zaměří se také na spolupráci s rodiči, představí možnosti, jak se dá společně plánovat, realizovat a sledovat vývoj každého dítěte. Účastnící se s portfoliem dítěte a s jeho různou podobou a možnostmi. Na praktických ukázkách si účastníci ověří, čím a jak naplnit portfolio dítěte napříč všemi klíčovými kompetencemi.
Obsah – témata:
- základní pojmy, individualizace
- různé přístupy při práci s dětmi
- portfolio jako forma individuálního přístupu a cílů – náměty, ukázky
- klíčové kompetence a jejich naplňování s ohledem na individualitu dětí
- podpora vnitřní diferenciace vzdělávání a individuální plánování vzdělávání
- spolupráce s rodiči
- zkušenosti z praxe účastníků – vzájemné sdílení
- doporučené odborné zdroje a literatura
Kód:02-64-H51
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Sylvia Jančiová
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Tento program obsahově odpovídá 1. části vzdělávacího programu Individualizace vzdělávání v MŠ.
Termín konání:St 16.01.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51