VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Formativní hodnocení dětí předškolního věku

Praktický seminář zaměřený na formativní hodnocení jako komplexní metodu pedagogické práce pro průběžné hodnocení pokroků a s ním spojené vyhodnocování potřeb dětí ve vztahu k dosažení stanovených cílů vzdělávání, osvojení určité kompetence. Účastníci se seznámí s různými formami hodnocení a zaměří se na výhody a úskalí formativního hodnocení a jeho využití v praxi.
Cílem semináře je přiblížit formativní hodnocení v souvislostech výchovy a vzdělávání jako proces, který poskytuje diagnostické informace o chování a kvalitách výchovně vzdělávacího procesu pro konkrétní dítě nebo skupinu dětí s cílem je zlepšovat.
Účastníci se společně s lektorkou zaměří na zvláštnosti hodnocení v předškolním věku s ilustracemi na příkladech z praxe (v jemné a hrubé motorice, vnímání, myšlení, řeči, hře a sociálním vývoji). Na praktických ukázkách si vyzkouší osvětlení základních nároků na hodnocení tak, aby podporovalo cíle výchovy a vzdělávání.
Obsah – témata:
- hodnocení jako porovnávání „něčeho“ s „něčím“, při kterém rozlišujeme „lepší“ od „horšího“ a vybíráme „lepší“ nebo se snažíme najít cestu k nápravě či aspoň zlepšení „horšího“
- hodnocení jako zpětná vazba
- hodnocení holistické a analytické (bezděčné x záměrné)
- formativní hodnocení v úloze výchovného prostředku, který má podporovat učení u dětí a směřovat k autonomnímu hodnocení
- problém srozumitelnosti hodnocení pro děti
- rozlišení podob hodnocení, které jsou podstatné pro jeho srozumitelnost (zpráva x informace)
- hodnotící kritéria - analytická opora formativního hodnocení
- kritéria – hodnocení – škála
- kritéria hodnocení v předškolním vzdělávání před vstupem do ZŠ – kritéria jako měřítko k dosažení kompetencí
- funkce hodnocení – motivační, poznávací, konativní a jejich využití v praxi MŠ
- formativní hodnocení v praxi MŠ s ukázkami a rozborem
Kód:02-69-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:PaedDr. Vladimíra Slavíková
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:950 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Čt 14.03.2019   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1