VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Smysluplné aktivity pro rozvoj matematické pregramotnosti

  • Tato akce byla zrušena!
Praktický seminář zaměřený na prohloubení pedagogických dovedností, které vedou k efektivnějšímu rozvíjení předmatematických představ a rozvíjí matematickou pregramotnost. Účastníci se seznámí s vhodnými přístupy zadávání úkolů a obměnami aktivit s ohledem na věkovou a znalostní úroveň dané skupiny dětí.
Cílem vzdělávacího programu je seznámení se soudobým pohledem na rozvoj předmatematických představ a matematické pregramotnosti, jako nedílné součásti přípravy na školní docházku. Prostřednictvím metody kontrastu budou účastníci v jednotlivých činnostech vedeni k takovému výběru aktivit, aby jednotlivé činnosti byly zařazovány cíleně a v návaznosti na sobě mohly gradovat. V praktické dílně si vyzkouší práci se zásobníkem aktivit (řazených dle posloupnosti do skupin aktivit – didaktických struktur a přiblíží si jejich návaznost na RVP PV (ŠVP) a sestaví si týdenní plán.
Obsah – témata:
I. část – Aktivity a hry – principy a využití pro rozvoj matematické pregramotnosti
Účastníci si vyzkouší řadu aktivit (metod a forem práce), na kterých budou v dílčích fázích analyzována pozitiva i úskalí vzhledem k formulovaným vzdělávacím cílům, ale i z pohledu vývojové a kognitivní psychologie.
- manipulativní aktivity
- pohybové hry s pravidly
- didaktická struktura – nové postupy
- didaktická analýza z pohledu požadovaného vzdělávacího cíle a rozvoje dílčích schopností a dovedností
- řazení aktivit uvnitř skupiny aktivit dle cílených posloupností do didaktických struktur
- závěrečná diskuse, reflexe účastníků
II. část – Praktický workshop
Účastníci si na základě stanovených vzdělávacích cílů vyzkouší při práci se zásobníkem aktivit v didaktických strukturách propojení se ŠVP a přípravu týdenního plánu. Nedílnou součástí takto pojaté předmatematické výchovy je i pedagogická diagnostika dítěte, která umožňuje stanovovat dílčí cíle a vede k individualizaci vzdělávacího procesu.
- práce s papírem a příprava týdenního plánu
- cílený výběr činnosti, aktivity s ohledem na stanovené dílčí cíle, gradace
- příprava pracovních listů
- nebezpečí vzniku formalismů a blokátorů
- závěrečná diskuse, reflexe účastníků
Kód:02-71-H61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:PhDr. Michaela Kaslová
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Út 11.06.2019   09:15-16:15 (1. díl)
St 12.06.2019   08:15-15:15 (2. díl)
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51