VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Ranní cvičení v mateřské škole

Aneb jak a co cvičit s dvouletými dětmi a nejen s nimi. Seminář je zaměřen na různorodý a tvůrčí způsob, jak motivovat děti 2-6 -leté k ranním rozcvičkám a vytváření jejich programu s důrazem na prvky zdravotní tělesné výchovy a na správné provádění cviků. Obsah semináře vychází z potřeby četnějšího začleňování pohybových aktivit do dopoledního programu mateřských škol.
Obsah – témata:
- současný životní styl a pohybové aktivity dětí v předškolním věku
- prvky zdravotního cvičení a jejich význam pro ranní rozcvičky
- motivace dětí ke cvičení
- zábavné formy nácviku správného držení těla, motorických dovedností
- význam spolupráce ve skupině pro osvojování vlastního rozhodování, poznávání a ovládání vlastního těla
- význam sebekontroly v této oblasti
- náměty pro ranní cvičení a tělovýchovných chvilek v průběhu dne
- drobné a nápadité pomůcky pro cvičení, bezpečnost
- praktické ukázky postupů cvičení se zapojením účastnic, popřípadě dětské skupiny
- inspirační zdroje v doporučené literatuře
Kód:02-82-E61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Hana Volfová
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:950 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Čt 16.05.2019   09:00-14:00
Místo konání:Beroun, G J. Barranda, Talichova 824