VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Environmentální vzdělávání hrou v MŠ

Seminář je zaměřený na možnosti a dovednosti k motivaci a získání zájmu dětí o environmentální výchovu a dále jakým způsobem v rámci environmentálního vzdělávání spolupracovat s rodiči. Účastníci získají inspiraci a náměty, jak koncept environmentální výchovy na mateřské škole efektivně zahájit a rozvinout, kde hledat partnery (jednotlivce i organizace) pro zatraktivnění environmentálních témat.
Cílem vzdělávacího programu je předat vlastní zkušenosti a zároveň dosáhnout toho, aby si pedagogové mateřských škol vytvořili vlastní představu a základní konstrukci plánu k realizaci EVVO na své škole.
Obsah – témata:
- představení environmentálního vzdělávání na konkrétní MŠ
- SWOT analýza – způsob zjišťování podmínek pro realizaci EVVO
- brainstorming
- tvorba environmentálního vzdělávacího plánu (týdenní, měsíční)
- začlenění tématu environmentálního vzdělávání do ŠVP
- metody a formy vzdělávání vzhledem k tématu a cílům, časová a prostorová organizace, prezentace některého z tematických měsíčních celků
- ukázky a příklady her a aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání z praxe MŠ
- představení realizace a využívání přírodní zahrady při MŠ – environmentální programy s dětmi a rodiči
- představení projektu Malý zahradník
- jak využít a propojit dva nezávisle na sobě vzniklé projekty – Přírodní zahrada a Malý zahradník pro environmentální programy pro děti
- možnosti a způsoby spolupráce s dalšími organizacemi a odborníky
- možnosti a způsoby spolupráce s rodiči v rámci EVVO
- evaluace environmentálního vzdělávání – přínos pro děti, pedagogy, školu a místní společenství
- nahlédnutí do předškolního vzdělávání v Norsku (outdoorové aktivity dětí)
Kód:02-83-P31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Miroslava Strakatá
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Po 22.01.2018   09:00-14:00
Místo konání:VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII