VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Ranní cvičení v mateřské škole

Seminář je zaměřen na motivaci k ranním rozcvičkám a vytváření jejich programu s důrazem na prvky zdravotní tělesné výchovy a na správné provádění cviků. Obsah semináře vychází z potřeby četnějšího začleňování pohybových aktivit do dopoledního programu mateřských škol.
Obsah – témata:
- současný životní styl a pohybové aktivity dětí v předškolním věku
- prvky zdravotního cvičení a jejich význam pro ranní rozcvičky
- motivace dětí ke cvičení
- zábavné formy nácviku správného držení těla, motorických dovedností
- význam spolupráce ve skupině pro osvojování vlastního rozhodování, poznávání a ovládání vlastního těla
- význam sebekontroly v této oblasti
- náměty pro ranní cvičení a tělovýchovných chvilek v průběhu dne
- příběhy a pohádky jako náměty pro cvičení
- náměty pro cvičení podle ročního období, tradičních svátků
- drobné a nápadité pomůcky pro cvičení, bezpečnost
- praktické ukázky postupů cvičení se zapojením účastnic, popřípadě dětské skupiny
- inspirační zdroje v doporučené literatuře
Kód:02-84-N31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Hana Volfová
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Pomůcky budou upřesněny v pozvánce.
Termín konání:Út 14.11.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Nymburk, ZŠ Tyršova 446