VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody / Krychlové stavby, Dřívka

Pokračování semináře (Metoda Hejného v mateřských školách) se zaměří na rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku Hejného metodou ve výukovém prostředí: Krychlové stavby, Dřívka a na průřezové téma Rytmus. Seminář seznámí učitele prostřednictvím praktických příkladů s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností dítěte. Cílem semináře je seznámit učitele s postupy práce ve vybraných výukových prostředích, organizací výuky a na možnosti aplikace ve vlastní třídě.
Obsah – témata:
- didaktické cíle první etapy (v MŠ) práce s prostředím
- vybraná výuková prostředí, jejich využití a organizace výuky
- možnosti vhodné motivace, pomoc při řešení problémové úlohy
- tvorba vlastních úloh, jejich gradace
- cílený rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ s ohledem na jejich intelektuální úroveň
- různé dětské řešitelské postupy
Kód:02-85-G22
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:4 hod.
Poznámka:Seminář je určen učitelům, kteří už absolvovali alespoň úvodní seminář Metoda Hejného v mateřských školách.
Držitelem akreditace je společnost H-mat, o.p.s., se kterou seminář realizujeme. Účastníci semináře obdrží osvědčení vystavené H-mat, o.p.s.
Seminář byl z organizačních důvodů přesunut z původního termínu 24. 4. 2017 (ve VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5) na termín 15. 5. 2017 (ve VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1). Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Po 15.05.2017   08:30-11:45
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1