VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Věkově heterogenní skupina v mateřské škole - nároky na práci pedagoga

Seminář je zaměřen na současné požadavky na práci pedagoga předškolního vzdělávání v souvislosti se vstupem dvouletých dětí do dětského kolektivu mateřské školy.
Obsah semináře vychází z potřeby aplikovat do ŠVP předškolního vzdělávání Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 1. 2017, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - dokument čj. MSMT-38628/2016-1.
Cílem vzdělávacího programu je předat účastníkům potřebné informace a znalosti k efektivní úpravě a realizaci ŠVP PV v podmínkách současného předškolního vzdělávání a posílit jejich dovednosti pro strukturovanou pedagogickou prací s věkově heterogenní skupinou v praxi předškolního vzdělávání.
Obsah – témata:
- práce pedagoga předškolního vzdělávání z pohledu historického vývoje
- věkové zvláštnosti dětí, tělesný, psychický a psychomotorický vývoj
- adaptace dětí v MŠ
- spolupráce s rodiči
- organizace dne v MŠ, rituály
- vliv sociální skupiny na jedince
- zařazení činností na podporu rozvíjení dobrých vztahů ve skupině
- specifika komunikace s dvouletými dětmi
- metody kooperativního učení, význam vrstevnického učení
- rozpoznání míry, kdy je pomoc obohacující, riziko přetěžování
- diferenciace stanovených cílů dle věku dětí, evaluace výstupů a sledování jejich vývoje
- specifika práce s dětmi jednotlivých věkových skupin - přizpůsobení pedagogické činnosti věkově heterogenní skupině
- hra, její význam a realizace u jednotlivých věkových skupin
- přizpůsobení materiálního vybavení, úložných prostor atd. pro heterogenní skupinu dětí
- praktické činnosti v heterogenní skupině, jejich organizace, souběh
- zásobník aktivit pro práci s dětskou věkově heterogenní skupinou
- realizace her prakticky, možná rizika a úskalí
- zkušenosti a příklady dobré praxe a jejich využití v současné praxi předškolního vzdělávání
- diskuze, odpovědi na dotazy
Kód:02-91-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Bc. Romana Zalabáková
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:1500 Kč
Délka:12 hod.
Termín konání:Pá 01.03.2019   09:00-14:00 (1. díl)
Pá 15.03.2019   09:00-14:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1