VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody / Rodina, Vláčky, Skládání a vystřihování z papíru

Volné pokračování praktického semináře (Základy Hejného metody v předmatematické výchově) se zaměří tentokrát na rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku Hejného metodou ve výukovém prostředí: Rodina, Vláčky a Skládání a vystřihování z papíru. Seminář seznámí učitele prostřednictvím praktických příkladů s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností dítěte. Cílem semináře je seznámit učitele s postupy práce ve vybraných výukových prostředích, organizací výuky a na možnosti aplikace ve vlastní třídě.
Obsah – témata:
- didaktické cíle první etapy (v MŠ) práce s prostředím
- vybraná výuková prostředí, jejich využití a organizace výuky
- možnosti vhodné motivace, pomoc při řešení problémové úlohy
- tvorba vlastních úloh, jejich gradace
- cílený rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ s ohledem na jejich intelektuální úroveň
- různé dětské řešitelské postupy
Kód:02-A2-G31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:4 hod.
Poznámka:Seminář je určen učitelům, kteří už absolvovali alespoň úvodní seminář Základy Hejného metody v předmatematické výchově.
Držitelem akreditace je společnost H-mat, o.p.s., se kterou seminář realizujeme. Účastníci semináře obdrží osvědčení vystavené H-mat, o.p.s.
Termín konání:Čt 30.11.2017   08:30-11:45
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1