VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZMĚNA TERMÍNU Z 11.4. NA 6.5.! Třída plná pohody pro MŠ

  • Tato akce byla zrušena!
Praktický seminář je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj dítěte předškolního a mladšího školního věku (rozvoj tvořivého myšlení – řešení problémů, tvořivého sebevyjádření, komunikace a posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému). Účastníci se prostřednictvím praktických činností, ukázek her s prvky primární prevence a výměnou vlastních zkušeností seznámí s těmito tématy:
- třída jako sociální skupina, základní pojmy,
- pravidla a jak je společně vytvořit,
- komunikace – její úspěšné rozvíjení u dětí v předškolním a mladším školním věku,
- pozitivní klima třídy a jak ho budovat,
- praktické ukázky her s prvky primární prevence v MŠ a na 1.stupni ZŠ
- okruh her a činností vhodných při procesu budování třídy jako týmu.
Součástí semináře je práce s metodickými materiály a pracovními listy pro děti.
Účastníci získají tyto podklady: Inspirátor her, pravidla komunikace, bingo, fáze utváření skupiny, rozdělení her, přehled doporučené literatury, 51 způsobů chvály, pracovní listy pro děti, přehled základních pojmů a výrazů.
Cílem vzdělávacího programu je rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností dítěte předškolního a mladšího školního věku, rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se a přináležet k tomuto společenství (třídě, rodině, ostatním dětem), vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách, rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí.
Kód:02-B9-B61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, případně učitelům 1. ročníků ZŠ
Lektor:Mgr. Alena Vlková
Organizační garant:Bc. Jana Mutlová, 733 642 648, mutlova@visk.cz
Cena:950 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Po 06.05.2019   13:00-18:00
Místo konání:VISK Benešov, Černoleská 1997