VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Dítě s potřebou podpůrných opatření v mateřské škole

Vzdělávací program se zaměřuje na rozvoj dovedností a kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti inkluze, na podporu mateřských škol při vytváření zdravého a důstojného prostředí, v němž je vztah pedagoga a dítěte uplatňován a chápán jako vtah partnerů.
Obsah je zaměřen na základní pedagogické profesní znalosti a dovednosti pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), na sociální kompetence a na nové nástroje pro společné vzdělávání. Jedna z částí semináře se zaměří na možnosti spolupráce s rodinou. Poskytnuty budou i informace o dostupných materiálech k dané tematice a literatuře k dalšímu samostudiu.
Obsah – témata:
- podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuální právní úpravy - školský zákon a související prováděcí vyhlášky
- základní charakteristika dítěte s potřebou podpůrných opatření z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb
- role školního poradenského pracoviště
- spolupráce s rodinou dítěte se SVP s důrazem na jednotlivé fáze akceptace SVP dítěte
- možnosti vzdělávání dětí s konkrétními speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole – úprava prostředí a organizace vzdělávání, vhodné metody a formy práce, možnosti úprav obsahu vzdělávání, hodnocení dětí, pomůcky, podpora třídního klimatu, sociální a zdravotní podpora
- pravidla a kritéria hodnocení dětí se SVP
- identifikace, příprava a realizace podpůrných opatření
- plán pedagogické podpory a práce s dítětem v rámci 1. stupně podpůrného opatření
- postup školy při realizaci podpůrných opatření 2. – 5. stupně
- vyhodnocení efektivity podpůrných opatření
- změny ŠVP vycházející ze změn RVP PV (2016)
- vhodná literatura a další materiály k dané problematice
Kód:02-C3-N51
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků MŠ
Lektor:Mgr. Kateřina Švecová Reifová
Organizační garant:Bc. Martina Šantrůčková, 734 571 155, santruckova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Út 22.01.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Nymburk, V Kolonii 1804