VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán – nástroje individualizace vzdělávání v MŠ

Vzdělávací program se zaměřuje na vybrané druhy podpůrných opatření, založených na individuálním přístupu k dítěti – plán pedagogické podpory (PLPP) a individuální vzdělávací plán (IVP), které uplatňují pedagogové při podpoře vzdělávání dítěte. Jedná se především o úpravy metod, didaktické postupy a úpravy v kritériích hodnocení dětí, případně změny ve strategiích učení dítěte.
V rámci praktického semináře budou ukázány kroky směřující k sestavení efektivního PLPP, IVP. Pozornost bude věnována postupům aktuální pedagogické diagnostiky a na jejím základě nastavení efektivní úpravy přístupu k dítěti tak, aby nebylo znevýhodněno, ale aby mohlo ve výuce pracovat a maximálně se rozvíjet podle svých možností. Seminář se dále zaměřuje na problematiku tvorby pravidel a kritérií hodnocení dítěte se zdůrazněním individuálního přístupu k dítěti.
Jedna z částí semináře se zaměří také na možnosti, jak konzultovat s rodičem jeho podíl na tvorbě a realizaci PLPP a IVP.
Obsah – témata:
- podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuální právní úpravy - školský zákon a související prováděcí vyhlášky
- základní charakteristika dítěte s potřebou podpůrných opatření z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb
- identifikace podpůrných opatření v 1. stupni podpory
- možnosti vzdělávání a speciální vzdělávací potřeby dětí s 1. stupněm podpory v MŠ
- plán pedagogické podpory – účel, tvorba
- možnosti úpravy podmínek a pedagogických postupů – metody, didaktické postupy, strategie učení
- realizace podpůrných opatření v 1. stupni podpory
- individuální práce s dítětem v rámci 1. stupně podpory
- pravidla a kritéria hodnocení dítěte s 1. stupněm podpory
- vyhodnocení efektivity podpůrných opatření v 1. stupni podpory
- identifikace podpůrných opatření v 2. – 5. stupni podpory
- možnosti vzdělávání a speciální vzdělávací potřeby dětí s 2. – 5. stupněm podpory v MŠ
- individuální vzdělávací plán – účel, tvorba
- možnosti úpravy podmínek a pedagogických postupů – metody, didaktické postupy, strategie učení
- realizace podpůrných opatření v 2. – 5. stupni podpory
- individuální práce s dítětem v rámci 2. – 5. stupně podpory
- pravidla a kritéria hodnocení dítěte s 2. – 5. stupněm podpory
- vyhodnocení efektivity podpůrných opatření v 2. – 5. stupni podpory
- konzultace s rodičem - rodina dítěte s potřebou 1. – 5. stupně podpory, spolupráce školy s rodinou
Kód:02-C4-E61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků MŠ
Lektor:Mgr. Kateřina Reifová
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Út 12.03.2019   09:00-16:00
Místo konání:Beroun, G J. Barranda, Talichova 824