VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Činnostní poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů

Seminář se zaměří na objasnění, demonstraci a nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami). Pokusy jsou vybrány tak, aby byly jednoduché z hlediska provedení, zároveň však velmi názorné z hlediska prezentace zajímavých jevů z oblasti přírodních věd (chemie, fyzika). Demonstračně bude předvedeno cca 14 jednoduchých přírodovědných pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat, dalších cca 12 pokusů si účastníci sami vyzkouší a technicky nacvičí. Učitelé tak získají poznatky a dovednosti, které následně ve své pedagogické praxi mohou využít pro podporu a rozvoj pozitivního vztahu dětí a žáků k přírodě a k přírodovědným disciplínám jako nezbytný předpoklad pozdějšího zájmu o studium přírodovědných a technických oborů.
V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce, zohledněna bude i předpokládaná nezkušenost účastníků s realizací přírodovědných pokusů. Pracovat se proto bude ve skupině 7 - 10 účastníků, kterou povede vždy jeden lektor.
Obsah – témata:
- úvodní přehled pokusů, dostupné materiály na jejich podporu
- pomůcky potřebné k provádění pokusů
- vlastnosti používaných látek
- technika prováděných pokusů se zohledněním školního prostředí
- demonstrace jednoduchých pokusů, např. Hoří svíčka pod vodou?, Suchý papír pod vodou, Vejce v bublinkách, Mýdlo pohybuje dřevem + závod lodiček, Tančící hrozinky, Sopka pod vodou, Barevné bublinky v oleji, Oživlá lahev, Příprava šumivého nápoje ad.
- nácvik provádění jednotlivých pokusů, např. Naučíme vejce plavat, Plave kancelářská sponka na vodě?, Malujeme bez štětce a pastelek – chrom. na kelímku, Je černá jako černá (chrom. na pruzích papíru), Červené zelí - nástroj detektiva, Loďka z plastelíny, Sopka nad vodou + hrnečku vař, Tajné písmo, Rozvíjení poupat
- komentáře k probíhajícím jevům, vazba na běžný život
- motivační potenciál pokusů pro rozvoj pozitivního vztahu dětí a žáků k přírodě a přírodovědným disciplínám
- zásady bezpečnosti práce
Kód:02-C7-P61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času
Lektor:PhDr. Václav Pumpr, CSc., PhDr. Tomáš Kudrna
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Po 27.05.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII