VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody / Stavitelé, Schody

Pokračování semináře (Metoda Hejného v mateřských školách) se zaměří na rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku Hejného metodou ve výukovém prostředí: Stavitelé, Schody, Papírnictví, Destičky a hry jako průřezové aktivity související s Hejného metodou. Seminář seznámí učitele prostřednictvím praktických příkladů s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností dítěte. Cílem semináře je seznámit učitele s postupy práce ve vybraných výukových prostředích, organizací výuky a na možnosti aplikace ve vlastní třídě.
Obsah – témata:
- didaktické cíle první etapy (v MŠ) práce s prostředím
- vybraná výuková prostředí, jejich využití a organizace výuky
- možnosti vhodné motivace, pomoc při řešení problémové úlohy
- tvorba vlastních úloh, jejich gradace
- cílený rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ s ohledem na jejich intelektuální úroveň
- různé dětské řešitelské postupy
Kód:02-D1-P51
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Eva Šubrtová
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:950 Kč
Délka:4 hod.
Poznámka:Držitelem akreditace je společnost H-mat, o.p.s., se kterou seminář realizujeme. Účastníci semináře obdrží osvědčení vystavené H-mat, o.p.s.
Termín konání:Čt 17.01.2019   09:00-12:15
Místo konání:VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII