VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Práce s Doporučením pro vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Praktický seminář zaměřený na práci s Doporučením jako základním dokumentem a jeho promítnutí do organizace a průběhu vzdělávacího procesu ve vztahu k dítěti s různými druhy znevýhodnění tak, aby bylo poskytováno v souladu se zájmy dítěte.
Cílem vzdělávacího programu je prohloubit profesní kompetence v oblasti podpory vzdělávání dětí se SVP. Prostřednictvím modelových příkladů se seznámit s Doporučením školského poradenského zařízení jako se základním dokumentem pro nastavení podpůrných opatření a podmínek vzdělávání dítěte se SVP a nastavením komunikace klíčových aktérů včetně předávání informací a jejich ochrany. Při práci s modelovými příklady prohloubit znalosti pro praktickou implementaci Doporučení ve vztahu k podpoře vzdělávání žáka se SVP v práci školy a orientovat se v mechanismech vyhodnocení Doporučení.
Obsah – témata:
I. část (1 hod.)
- legislativní východiska, práce s nimi
- Doporučení jako základní dokument nastavení podpůrných opatření (PO) pro vzdělávání dětí se SVP
- proces přípravy a vytváření doporučení, proces posuzování vzdělávacích potřeb žáka, formulace závěrů vyšetření
- využití informací z dosavadního průběhu vzdělávání dítěte
- klíčoví aktéři a jejich komunikace a spolupráce, předávání informací a jejich ochrana
II. část (2 hod.)
- doporučení a jeho promítnutí do organizace a průběhu vzdělávacího procesu ve vztahu k dětem s různými druhy znevýhodnění
- výchovně vzdělávací proces a jeho modifikace ve vztahu k dětem s různými druhy znevýhodnění
- hodnocení výsledků vzdělávání dítěte, význam a uplatnění pedagogické intervence žáka
- možnosti personální podpory- role asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka školního speciálního pedagoga/školního psychologa v praxi školy
III. část (1 hod.)
- kompenzační pomůcky, volba a práce s pomůckami v závislosti na potřebách žáků, práce s pomůckami
- zápis k povinné školní docházce
- Informovaný souhlas s Doporučením, převzetí dokumentu, žádost o IVP
- přehled termínů uváděných v Doporučení, termín nového posouzení vzdělávacích potřeb žáka, platnost Doporučení
- mechanismy a procesy vyhodnocení Doporučení, spolupráce školy a ŠPZ
- význam identifikátorů znevýhodnění, oblast revizí závěrů vyšetření v souladu s pravidly §16b školského zákona
- revize Doporučení požadovaná školou
IV. část (4 hod.)
- modelové příklady a práce s nimi, ukázky kompenzačních (rehabilitačních) pomůcek a práce s nimi
- plán pedagogické podpory jako první stupeň podpůrných opatření
- práce s ukázkami dokumentů, praktická aplikace
- diskuse a sdílení zkušeností, doporučená literatura
Kód:02-E1-H61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Světlana Drábová
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Pá 07.06.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51