VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním věku a možnosti jejich zvládání

Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s dětmi s poruchami pozornosti – ADHD v předškolním věku.
Pozornost bude věnována nejen podstatě poruchy a principům přístupu k dětem s touto diagnózou, ale také struktuře systematické péče včetně reedukace, kompetencím a povinnostem učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů.
Program je strukturován do teoretické části doplněné praktickými ukázkami řešení konkrétních situací.
Obsah – témata:
- základní charakteristika ADHD
- odborná terminologie
- vývojová diagnostika
- analýza doporučení z PPP a plánování výchovné péče v MŠ a v rodině
- diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče
- formy a metody systematické práce, spolupráce v rámci školy – možnosti spolupráce výchovných poradců a školních psychologů na základě doporučení PPP
- optimální výchovně vzdělávací strategie v předškolním věku
- spolupráce s rodinou – význam pravidelných konzultací s rodiči
- sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů
- rozbor příkladů z praxe
- diskuze
Kód:02-E3-L61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, výchovným poradcům, školním metodikům prevence, asistentům pedagoga
Lektor:Mgr. Světlana Drábová
Organizační garant:Martina Pincová, 731 581 232, pincova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Pá 12.04.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Kladno, C. Boudy 2954