VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Psaní v 1. třídě – od čáry k psacímu písmu

Praktický seminář na podporu čtenářské gramotnosti věnovaný komplexní problematice psaní v 1. třídě od grafomotoriky po psací písmo. Psaní a čtení patří k základním složkám čtenářské gramotnosti a je důležitou formou komunikace. Počáteční nácvik psaní a čtení ovlivňuje budoucí úroveň schopností porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej ke komunikaci a vyjadřování svých myšlenek.
Účastníci se ve společné diskuzi zaměří na požadavky RVP ZV, časový plán psaní a na uzlové body časového plánu. V průběhu semináře si účastníci vyzkouší praktické aktivity k uvolnění ruky od zápěstí, přes loket, až k rameni a shlédnou metodické ukázky přímo z výuky. Zaměří se také na využití netradičních pomůcek (PET lahve, proužky krepového papíru, houbičky, modelínu). Společně zmapují problémy, které se mohou na začátku 1. třídy v souvislosti s psaním vyskytnout, a vymění si zkušenosti, jak je eliminovat. Součástí bude i kazuistika vyplněných písanek a konkrétních prací žáků, lektorka upozorní na podstatné prvky a na možnosti hodnocení psaní.
Cílem vzdělávacího programu je rozšířit pedagogické portfolio o různé aktivity na rozvoj grafomotoriky, upozornit na problematiku metodických postupů a individuálního přístupu k počátečnímu výcviku psaní.
Obsah – témata:
- časově-tematický plán psaní - uvolňování ruky, grafomotorické prvky, hůlkové písmo, psací písmo
- vzdělávací cíle psaní podle RVP ZV
- přechod od předčtenářské gramotnosti k nácviku počátečního psaní a význam pro základní složky čtenářské gramotnosti
- aktivity k uvolnění ruky, správnému úchopu tužky – pomůcky, problémy a co s nimi
- posloupnost grafomotorických prvků a metodický postup grafomotorického výcviku
- vhodné pomůcky, ukázky grafomotorických pracovních listů lektorky i praktické aktivity a náměty, spojení s říkadly
- metodický postup při nácviku psaní, spojité psací písmo, psací potřeby a písanky
- portfolio žáků, příklady dobré praxe, nahrávky zajímavých aktivit z výuky
Lektorka bude celou problematiku psaní prezentovat na nových učebnicích a písankách pro 1. ročník Nakladatelství HANAMI, které bude možno na semináři zakoupit.
Kód:03-95-G61
Určeno:učitelům 1. st. ZŠ
Lektor:PaedDr. Hana Mühlhauserová
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Út 27.08.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1