VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Čtení v 1. třídě – Od písmen po čtení s porozuměním

Praktický seminář věnovaný komplexní problematice čtení v 1. třídě od předčtenářského období až po čtení s porozuměním se ve společné diskuzi zaměří na požadavky RVP ZV v 1. období, časový plán nácviku čtení a na uzlové body časového plánu. V průběhu semináře si účastníci vyzkouší osvědčené praktické aktivity při výuce čtení různými metodami.
Při poslechu ukázek čtení různým způsobem, různými metodami a v různém období 1. třídy získají účastníci informace, co musí učitel při čtení žáků sledovat. Na základě těchto informací posoudí ukázky čtení z hlediska techniky a budou hledat možnosti, jak problémy, které se mohou v souvislosti s nácvikem čtení vyskytnout eliminovat.. V průběhu semináře si vyzkouší mnoho osvědčených aktivit při výuce čtení různými metodami doplněné o metodické ukázky přímo z výuky.
Cílem vzdělávacího programu je rozšířit pedagogické portfolio o různé aktivity na rozvoj čtenářské gramotnosti, upozornit na problematiku metodických postupů a individuálního přístupu k počátečnímu čtení i dalším etapám výuky čtení.
Obsah - témata:
- časový plán čtení (předčtenářské období, čtení velkých písmen, čtení malých písmen)
- vzdělávací cíle podle RVP (rozpracování do dílčích cílů v 1. ročníku)
- metody čtení (slabikování, hláskování, splývání), jakou metodu zvolit a proč
- metodický postup přípravy na čtení, čtení písmen, slov, až po čtení textů
- porozumění textu, metody práce s textem (ANO-Ne, pětilístek, barevné čtení, neúplné věty)
- ukázky čtení žáků, identifikace chyb a možnosti jejich nápravy
Lektorka bude celou problematiku čtení prezentovat na nových učebnicích pro 1. ročník z Nakladatelství HANAMI, které bude možno na semináři zakoupit.
Kód:03-A6-G61
Určeno:učitelům 1. st. ZŠ, asistentům pedagoga
Lektor:PaedDr. Hana Mühlhauserová
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:St 28.08.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1