VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jazykově metodický kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A1 - A1/A2 (pokračující kurz, 2. semestr zahájen 6. 2. 2017)

Jazykově metodický kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A1 – A1/A2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 60 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka - poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní a písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka.
Kód:05-10-P11
Určeno:pedagogickým pracovníkům mateřských, základních, a středních škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Jan Chovaneček
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena: 6200 Kč
Délka:60 hod.
Poznámka:Cena podle počtu účastníků:
6 200 Kč při 7 účastnících, 4 300 Kč při 8 – 10 účastnících, 3 900 Kč při 11 a více účastnících.
Termín zahájení:Po 10.10.2016   16:00-17:30
Termín ukončení:30.06.2017 
Místo konání:VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII