VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pohádka nás naučí

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář představí komplexní soubor vzdělávacích a výchovných aktivit, vycházejících z pohádkových textů. Pohádky nabízejí textový rámec pro práci ve dvou jazycích (angličtina i čeština), dále v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné, pracovní a hudební výchově. Účastníci se naučí pracovat s materiálem pro jazykovou práci (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace (více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení), a to v češtině i angličtině, naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky. Učitelé si ověří, jak jednotlivé aktivity navazují, jak stimulují dosavadní dětské znalosti, jak lze díky tomu, že žáci pracují po celou dobu s jim známým textem pohádky, snadněji dosáhnout výukového cíle – naučit je práci s textem, slovní zásobou, vést je k plynulému vyjadřování, aktivizovat přírodovědné a matematické znalosti. Cílem programu je naučit pedagogy projektovat vyučování motivované pohádkou s maximálním využitím metody CLIL.
Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4. - 5. ročník ZŠ.
Kód:05-11-R31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Sylvie Doláková
Organizační garant:Bc. Martin Borský, 725 868 738, borskym@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:S sebou: pastelky, nůžky, lepidlo. Na kurzu bude možné zakoupit či objednat doprovodné materiály.
Termín konání:Pá 15.12.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251