VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jazykově metodický kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A2 - A2/B1

Jazykově metodický kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A2 – A2/B1 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 60 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk/slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč/komunikativní fungování jazyka- poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní a písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Kód:05-13-P12
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Jitka Bartáková
Organizační garant:
Cena:4300 Kč
Délka:60 hod.
Termín zahájení:Čt 15.09.2016   
Termín ukončení:30.06.2017 
Místo konání:ZŠ Březnice, Rožmitálská 419, Březnice