VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jazykový kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A0 -A1

  • Tato akce byla zrušena!
Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A0 – A1 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 90 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka- poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní a písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Lektorům bude doporučena učebnice New Headway Beginner, nebo mohou zvolit stejný stupeň obdobné učebnice.
Vlastní obsah – témata:
- Výslovnost, představování, pozdravy
Číslovky 1 -10, množné číslo / 6 hodin
- Země, město, původ
Otázky, číslovky 11 – 30 / 6 hodin
- Zaměstnání, osobní informace
Otázka, zápor / 6 hodin
- Rodina, přátelé
Přivlastňovací zájmena, sloveso „to have“, abeceda, hláskování / 7 hodin
- Sport, jídlo, nápoje, jazyky, národnosti
Přítomný čas prostý (otázka, zápor), číslovky, ceny / 7 hodin
- Čas, hodiny, dny v týdnu
Otázka, zápor, - významová slovesa, frekvenční příslovce / 7 hodin
- Oblíbená místa, psaní pohlednice
Zájmena tázací, osobní, ukazovací / 6 hodin
- Bydlení, zařízení místnosti, orientace
Vazba „there is/are“ / 6 hodin
- Narozeniny
Minulý čas prostý – otázka, zápor / 6 hodin
- Sport a volný čas, vyplňování formulářů
Minulý čas prostý – otázka, zápor / 6 hodin
- Nabídka a žádost, internet
Sloveso „can“ / 6 hodin
- Jídlo a nápoje, v restauraci, nakupování
Sloveso „want“ a „would like“ / 7 hodin
- Barvy a oblečení
Přítomný čas průběhový / 7 hodin
- Cestování
Přítomný čas průběhový pro děj budoucí, otázky / 7 hodin
Vzdělávací cíl:
Poslech: rozumět jednoduchým sdělením, otázkám a pokynům, číslům, časovým údajům v pomalém a zřetelném projevu.
Čtení: rozumět jednoduchým článkům, údajům v dotazníku, výrazům z běžného života, krátkým písemným pokynům a vzkazům.
Ústní projev: umět se představit, položit a zodpovědět jednoduché otázky, komunikovat v jednoduché podobě, vyjádřit časové údaje, požádat o něco, podat informace o sobě.
Písemný projev: umět vyplnit základní údaj ve formuláři o sobě, napsat pozdrav, přání, jednoduché sdělení, několik vět o sobě.
Kód:05-21-P21
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Jitka Bartáková
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:8100 Kč
Délka:90 hod.
Poznámka:Pravidelný termín výuky bude domluven na zahajovací hodině.
Cena kurzu se bude odvíjet dle počtu účastníků: 7 = 8 100,- Kč
8 -10 = 6 600,- Kč
11 - 15 = 6 000,- Kč
Termín zahájení:Čt 05.10.2017   16:00
Termín ukončení:31.01.2019 
Místo konání:ZŠ Březnice, Rožmitálská 419, Březnice