VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň B1 - B1/B2

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň B1 – B1/B2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 70 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk/slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč/komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Kód:05-30-R31
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Pavla Lowrie
Organizační garant:Bc. Martin Borský, 725 868 738, borskym@visk.cz
Cena:4850 Kč
Délka:70 hod.
Poznámka:Cena podle počtu účastníků:
6 900 Kč při 7 účastnících, 4 850 Kč při 8 – 10 účastnících, 4 400 Kč při 11 a více účastnících.
Kurz bude probíhat ve 2 semestrech, tj. od září 2017 do cca června 2018. Vyučovacím dnem je ÚTERÝ od 14:00 hod. Podmínkou získání osvědčení o absolvování jazykového kurzu je min. 50 % docházka za celé období trvání kurzu. Platba bude rozdělena do dvou splátek splatných vždy na začátku semestru.
Termín zahájení:Út 12.09.2017   14:00-15:30
Termín ukončení:06/2018 
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251