VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň B2/C1 - C1

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň B2/C1 – C1 (definovaná SERR), celková hodinová dotace činí 70 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk (slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka)
- řeč (komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní a písemné
vyjadřování )
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Kód:05-33-R12
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Karla Ichová
Organizační garant:Klára Dašková, 601 370 151, daskova@visk.cz
Cena:2800 Kč
Délka:70 hod.
Poznámka:Cena podle počtu účastníků:
6 900 Kč při 7 účastnících, 4 850 Kč při 8 - 10 účastnících, 4 400 Kč při 11 a více účastnících.
Termín zahájení:Út 13.09.2016   16:15-17:45
Termín ukončení:27.06.2017 
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251