VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jazykový kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A0 - A1

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A0 – A1 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 90 vyučovacích hodin.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka- poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní a písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Kurz je veden aktivní konverzační metodou doplněnou o vybrané poslechy z učebnice Click on 1. Používané učební materiály jsou podpůrným prostředkem výuky zejména pro samostatnou přípravu na hodinu a orientačním vodítkem při práci v hodině.
Vzdělávací cíl: Poslech: rozumět jednoduchým sdělením, otázkám a pokynům, číslům, časovým údajům v pomalém a zřetelném projevu. Čtení: rozumět jednoduchým článkům, údajům v dotazníku, výrazům z běžného života, krátkým písemným pokynům a vzkazům. Ústní projev: umět se představit, položit a zodpovědět jednoduché otázky, komunikovat v jednoduché podobě, vyjádřit časové údaje, požádat o něco, podat informace o sobě. Písemný projev: umět vyplnit základní údaj ve formuláři o sobě, napsat pozdrav, přání, jednoduché sdělení, několik vět o sobě.
Doporučená učebnice: Angličtina s Bontonem - M. Kelly. Vybrané texty k poslechům jsou účastníkům poskytovány.
Kód:05-41-A91
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, popř. dalším zájemcům
Lektor:Petra Nykodýmová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:max. 8100 Kč
Délka:90 hod.
Poznámka:Cena podle počtu účastníků:
8 100 Kč při 7 účastnících, 6 600 Kč při 8 – 10 účastnících, 6 000 Kč při 11 a více účastnících.
Kurz bude probíhat ve 3 semestrech, tj. od února 2016 do cca června 2017. Vyučovacím dnem je STŘEDA. Podmínkou získání osvědčení o absolvování jazykového kurzu je min. 60 % docházka za celé období trvání kurzu. Platba bude rozdělena do tří splátek splatných vždy na začátku semestru.
Termín konání:St 10.02.2016   14:30-16:00
Termín ukončení:24.05.2017 
Místo konání:VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5